Zoek     Contact  
Aanwijzingen voor relatie tussen voeding en ADHD.
Worden kinderen druk van suiker en/ of kleurstoffen?

Harde bewijzen voor een verband tussen voeding(supplementen) en het voorkomen van ADHD zijn er op dit moment niet. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM. Er zijn wel aanwijzingen dat sommige kinderen met ADHD baat kunnen hebben bij een eliminatiedieet. Meer onderzoek is wenselijk, omdat  voeding mogelijk het gebruik van medicatie voor ADHD-klachten kan verminderen of voorkomen.


Er is gekeken naar de invloed van voedingscomponenten op het gedrag van kinderen met ADHD. Het gaat hierbij om de afzonderlijke voedingscomponenten omega-3- en omega-6-vetzuren, zink, magnesium, ijzer, gluten en additieven. Voor vetzuren worden gunstige effecten gevonden, maar deze zijn klein en klinisch niet relevant. Naar de effecten van zink, magnesium, ijzer en gluten zijn tot op heden te weinig studies uitgevoerd om een eenduidige conclusie te kunnen trekken. Van de additieven zijn voornamelijk kleurstoffen onderzocht. Als er al een effect op gedrag is, is dit waarschijnlijk klein en niet specifiek voor ADHD.

Daarnaast zijn drie specifieke diëten bekeken, waarin bepaalde bestanddelen van de voeding vermeden worden: het 'Feingold'-dieet, het 'oligoantigeen'-dieet en het 'Pelsser-Voeding en Gedrag'-dieet. De studies geven aanwijzingen dat een deel van de kinderen profijt kan hebben van deze diëten. Of dit daadwerkelijk zo is, zo ja bij welke kinderen en welke werkingsmechanismen hierachter liggen, is (nog) niet wetenschappelijk aangetoond. Van het Pelsser voeding en gedrag dieet is  het effect inmiddels wel aangetoond. Hierover is een artikel in the Lancet verschenen. Een complicerende factor hierbij is dat de meest effectieve dieetsamenstelling per individu wordt vastgesteld.

Bron: rapport Voeding en ADHD

Zie ook thema lastige of kritische eters