Zoek     Contact  

Privacy

    Privacy
    Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. Respect voor u en uw omstandigheden staan hierbij centraal. Een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen worden nagestreefd.