Zoek     Contact  

Nieuws

Het uitstellen van de blootstelling aan zout op jonge leeftijd kan de zoutvoorkeur op latere leeftijd verminderen.

4-1-2012

Uit onderzoek van het Amerikaanse Monell Chemical Snees Center blijkt dat kinderen van 2 maanden oud (n=61) nog geen voorkeur voor zout hebben. Zij kregen voor het onderzoek water, een zout-wateroplossing met 1% zout (zoute smaak) of een zout-wateroplossing met 2% zout (erg zoute smaak) te drinken. Deze 2 maanden oude baby’s maakten geen onderscheid of vonden beide zoutoplossingen niet lekker.

Tussen de 2 en 6 maanden begint de ontwikkeling van de voorkeur voor zout. Zuigelingen die in de leeftijd tussen 2 en 6 maanden zetmeelrijke producten met zout hebben gegeten (zoals crackers en cereals) hadden op de leeftijd van 6 maanden een voorkeur voor de zoutoplossingen. De zuigelingen die tot 6 maanden alleen zuigelingenvoeding en fruit hadden gebruikt, hadden daarentegen een voorkeur voor water.

Het lijkt erop dat die voorkeur voor zout blijvend is. Kinderen tussen 36 en 48 maanden blijken een grotere voorkeur te hebben voor zoute producten (zoals chips, hot dogs en frietjes) als zij op jonge leefijd (tussen 2-6 maanden) al zoute producten hebben gegeten.

Door de blootstelling aan zoute producten uit te stellen lijkt het dus mogelijk om de voorkeur voor zout te verminderen, zodat kinderen (en mogelijk ook volwassenen) op latere leeftijd minder zout eten. Volgens de onderzoekers is dat positief nieuws. Een voedingspatroon met daarin teveel zout kan de bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Hoewel het slechts een klein onderzoek betreft, bieden deze resultaten interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.

Bron: CNN


Terug