Zoek     Contact  

Nieuws

Overgewicht bij kinderen lastig te herkennen voor moeders

3-7-2011

Overgewicht en ernstig overgewicht komt steeds vaker voor, ook bij kinderen. Op latere leeftijd leidt dit tot gezondheidsproblemen en daarom is het belangrijk om overgewicht bij kinderen te voorkomen.

Voor de preventie van overgewicht bij kinderen is de begeleidende rol van ouders belangrijk. Het daadwerkelijk zien en onderkennen van overgewicht is daarbij cruciaal. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat ouders het lastig vinden om het gewicht van hun kind goed in te schatten. Vanuit de ABCD-studie is onderzoek gedaan onder 2769 kinderen van 5 jaar met een normaal gewicht of overgewicht. In de vragenlijst die moeders over hun kind hebben ingevuld stond de volgende vraag: ‘Wat vindt u van het gewicht van uw kind?’. Het antwoord op deze vraag is vervolgens vergeleken met het gewicht van het kind (gemeten tijdens de ABCD-health check op scholen).

Uit de health check bleek dat 10,5% van de kinderen overgewicht had. Van deze moeders vond 79% dat hun kind een gezond gewicht had. Van de moeders van kinderen met een gezond gewicht vond 6% haar kind te licht.

Factoren die bij het inschatten van het gewicht een belangrijke rol spelen zijn opleiding, etniciteit en leeftijd van de moeder. Voor bijvoorbeeld moeders met een lage opleiding, moeders van Turkse en Marokkaanse afkomst en jonge moeders lijkt het moeilijker om het gewicht van hun kind goed in te schatten. Deze resultaten geven aan dat moeders overgewicht bij hun kind vaak niet herkennen. De Jeugdgezondheidszorg, die bezig is met de preventie van overgewicht, kan moeders helpen een realistisch beeld te vormen van het gewicht van hun kind. Wanneer moeders overgewicht beter herkennen kan dit een eerste aanpak zijn in de preventie van overgewicht op jonge leeftijd.

Bron: ABCD studie


Terug